1 day ago

Obwieszczenie – szkolenia z portugalskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

2 days ago

Zaproszenie – warsztaty z coachingu

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://niefinansistow.wordpress. read more...

5 days ago

Obwieszczenie – kursy z hiszpańskiego

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013https://niefinansi read more...

6 days ago

Ołoszenie – szkolenia z hiszpańskiego

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

6 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z portugalskiego

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...

1 week ago

Decyzja – szkolenia z biotechnologii

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

1 week ago

Ołoszenie – kursy z rolnictwa

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https:/ read more...